ست مدیریتی رومیک

طراحي اين ميز از تلفيق سبك كلاسيك ومدرن گرفته شده است.قطعات چرمی بكار رفته در اين ست به هرچه باشكوهتر كردن اين ست افزوده است.


ابعاد ميز: 76 * 80 * 210
ابعاد بوفه: 84 * 45 * 207
ابعادكتابخانه187 * 45 * 207

بستن