ست مدیریتی ماتریکس

ست مديريتي ماتريكس مجموعه اي كامل و كاربردي براي مديران فراهم آورده است. سايد متصل به ميزبا كشوو طبقات باز و همچنين كتابخانه منحصر به فردآن با قابليت تغيير ارتفاع ( كم و زياد كردن و جابه جايي طبقات )از امكانات اين ست مديريتي مي باشد.

ابعاد ميز: 80 * 200
ابعاد سايد:  75 * 70 * 150
ابعاد كتابخانه : 180 * 40 * 170

بستن