ست مدیریتی ماتریکس V

میز مدیریتی ماتریکس V مجموعه ای کامل و کاربردی برای مدیران فراهم آورده است . سایت متصل به میز با کشو و طبقات بازو همچنین کتابخانه منحصر به فرد آن با قابلیت تغییر ارتفاع ( کم و زیاد کردن و جابه جایی طبقات ) از امکانات این ست مدیریتی است.

بستن