ست مدیریتی پیور

طراحان فرم و فضا سبكي متفاوت و منحصر به خود را در طراحي گروهي از ستهاي مديريتي به كار گرفته اند .در اين مسير از تلفيق هنر ايراني و طراحي مدرن بهره گرفته شده است. در ساخت پايه ميز مديريتي پيور از تركيب استيل وچوب استفاده شده است و تغيير استيل به چوب كاملا امكان پذير است. صفحه اصلي تركيب چوب براق (هاي گلاس) و چرم مي باشد كه به هرچه پر ابهت كردن يك ميز مدريتي مي افزايد.


ابعاد ميز: 76 * 220
ابعاد بوفه: 40 * 220

بستن